Irklazmogiai.lt – Keliautojų klubo „Kitokie maršrutai“ projektas. Įsteigtas 2009 metais klubas propaguoja alternatyvius, nekomercinius ir aktyvius keliavimo būdus bei maršrutus. Projektas irklazmogiai.lt skirtas keliaujantiems vandeniu, nors mes keliaujame ir kitais būdais – pėsčiomis, dviračiais, slidėmis ir netgi automobiliais.

Kaip atsirado irklažmogiai?


Ištrauka iš Keliautojų klubo „Kitokie maršrutai“ įstatų:

1.1. Keliautojų klubas „Kitokie maršrutai“ (toliau – asociacija) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas – koordinuoti asociacijos narių veiklą, atstovauti asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus.
...
2.1. Asociacijos veiklos tikslai:
2.1.1. kelionių pėsčiomis, slidėmis, dviračiais, bemotorėmis vandens transporto priemonėmis vystymas bei populiarinimas;
2.1.2. saugumo reikalavimų vykdant ekstremalias keliones užtikrinimas;
2.1.3. laisvalaikio ir rekreacijos koncepcijų formavimas, jaunimo ir suaugusiųjų užimtumo skatinimas, kultūros ir etinių vertybių puoselėjimas, neformalus pilietinis ugdymas;
2.1.4. keliavimo kultūros kėlimas bei aplinkosaugos priemonių veikloje taikymas;
2.1.5. teorinių žinių gilinimas bei praktinių įgūdžių formavimas ir tobulinimas, organizuojant ekspedicijas, sporto varžybas, pasiruošimo stovyklas, rengiant seminarus, metodinę medžiagą, mokymo programas;
2.1.6. turizmo instruktorių rengimo bei kvalifikacijos kėlimo programų rengimas ir aprobavimas, atestavimo tvarkos nustatymas bei įgyvendinimas;
2.1.7. tarptautinių santykių užmezgimas bei plėtojimas, dalyvavimas tarptautiniuose projektuose bei ekspedicijose.

Įstatai pasirašyti 2009 m. kovo 12 d.


Keliautojų klubas „Kitokie maršrutai“ yra pelno nesiekianti organizacija ir turi teisę gauti paramą Labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.

Jeigu nuspręstumėte savo 2 proc. pajamų mokesčio paramą (arba jos dalį) skirti klubui, čia mūsų rekvizitai:

Keliautojų klubas „Kitokie maršrutai“
Varšuvos g. 3-6, LT-02103 Vilnius
Juridinio asmens kodas: 302323350

2 proc. pajamų mokesčio paramos anketos pavyzdį galite atsisiųsti čia. Ačiū!


Rašykite mums: info[eta]irklazmogiai.lt

© 2014 irklazmogiai.lt – keliautojų klubas „Kitokie maršrutai“